Η Συλλογή

2024-04-30T17:34:14+00:00

Η Παναγία Οδηγήτρια.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Μέσα 15ου αι. 45,5 x 35,4 x 2,1εκ. (αριθ. δωρεάς 1).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 1, σελ. 66.
2021-07-06T14:43:43+00:00

Η Παναγία Γλυκοφιλούσα.

Τέχνη Ανδρέα Ρίτζου.
Aυγοτέμπερα σε ξύλο. 2ο ήμισυ 15ου αι. 42,8 x 34,4 x 1,8 εκ. (αριθ. δωρεάς 2).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 2, σελ. 74.
2021-03-23T11:37:36+00:00

Η Παναγία Γλυκοφιλούσα.

Aυγοτέμπερα σε ξύλο. 2ο ήμισυ 15ου αι. 20,4 x 14,9 x 1,8 εκ. (αριθ. δωρεάς 3).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 3, σελ. 78.
2024-06-08T18:37:56+00:00

Ο Άγιος Ιερώνυμος.

Άγγελος Πιτζαμάνος.
Aυγοτέμπερα σε ξύλο. 1520-1532 19,1 x 9,8 x 0,6 εκ. (αριθ. δωρεάς 4)
Έκθεση SYNAXIS, Μόσχα 2010, αριθ. κατ. 13.
2021-03-26T08:10:50+00:00

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Aυγοτέμπερα σε ξύλο. π. 1500. 36,4 x 31 x 1,9 εκ. (αριθ. δωρεάς 5).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 5, σελ. 86.
2021-03-30T07:44:13+00:00

Ο Άγιος Νικόλαος Ένθρονος.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. π. 1500. 65 x 49 x 2 εκ. (αριθ. δωρεάς 6).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 6, σελ. 92.
2021-03-26T08:19:43+00:00

Ο Άγιος Αλέξιος.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. π.1500. 21,3 x 16,2 x 1,4 εκ. (αριθ. δωρεάς 7).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 7, σελ. 100.
2021-03-26T08:23:46+00:00

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Αρχές 16ου αι. 30,5 x 20,7 x 2,2 εκ. (αριθ. δωρεάς 8).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 10, σελ. 116.
2021-03-30T07:47:41+00:00

Ο Άγιος Χαράλαμπος και αδιάγνωστη αγία.

Σχέδιο έκτυπο, κάρβουνο, χειροποίητο χαρτί. Τέλη 18ου αι. 66 x 55,8 εκ. (αριθ. δωρεάς 72)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ.11, σελ.148.

2021-03-30T07:49:27+00:00

Η Παναγία Οδηγήτρια.

Σχέδιο, υδατόχρωμα και μολύβι (;), χειροποίητο χαρτί. Τέλη 18ου αι. 75,5 x 31,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 73)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 18, σελ.238.

2021-03-30T07:50:19+00:00

Ο Χριστός Παντοκράτωρ.

Aνθίβολο έκτυπο, πιθανές συμπληρώσεις με κάρβουνο, χειροποίητο χαρτί. Τέλη 18ου - αρχές 19ου αι. 86 x 51,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 74)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 6, σελ.100.

2021-03-30T07:51:31+00:00

Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς.

Σχέδιο έκτυπο, κάρβουνο, χειροποίητο χαρτί. Τέλη 18ου αι. 78 x 51 εκ. (αριθ. δωρεάς 75)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 1, σελ. 52.

2021-03-30T07:53:37+00:00

Η Αγία Τριάς.

Σχέδιο, μολύβι καλυμμένο με καστανέρυθρο υδατόχρωμα, χειροποίητο χαρτί. Τέλη 18ου - αρχές 19ου αι. 67,5 x 67,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 76)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 22, σελ. 286.

2021-03-30T07:54:37+00:00

Αίνοι (Ψαλμός 148.1-14).

Σχέδιο, μολύβι, σινική μελάνη, χειροποίητο χαρτί, ελληνικές και σλαβονικές επιγραφές με σποραδική χρήση ελληνικών χαρακτήρων. Τέλη 18ου - αρχές 19ου αι. 61 x 59,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 77)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 23, σελ.296.

2021-03-30T07:55:53+00:00

Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς.

Aνθίβολο έκτυπο, βιομηχανικό χαρτί. Αρχές 19ου αι. 87,5 x 60 εκ. (αριθ. δωρεάς 78)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 2, σελ. 58.

2021-03-30T07:58:03+00:00

Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς.

Σχέδιο, κάρβουνο και ιώδες υδατόχρωμα, χειροποίητο χαρτί. Αρχές 19ου αι. 56,5 x 42 εκ. (αριθ. δωρεάς 79)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 3, σελ. 70.

2021-03-30T07:59:37+00:00

Η Παναγία Οδηγήτρια.

Σχέδιο, μολύβι και καστανό υδατόχρωμα, χειροποίητο χαρτί. Αρχές 19ου αι. 89,5 x 64,7 εκ. (αριθ. δωρεάς 80)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 19, σελ. 246.

2021-07-06T12:38:58+00:00

Aργυρή επένδυση εικόνας με παράσταση της Ζωοδόχου Πηγής.

Ασήμι σφυρήλατο, φουσκωτό, σκαλιστό. α' μισό 19ου αι. 95 x 75 εκ. (αριθ. δωρεάς 128)
Tέμπλον. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης, 20ος και 21ος αιώνας, εκδ. Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Αθήνα 2017, σελ. 265 (Μαρία Νάνου).

2021-03-30T12:15:55+00:00

Εξαπτέρυγο.

Επιχρυσωμένος άργυρος. 19ος αι. Διάμετρος 38 εκ. (αριθ.δωρεάς 129)
A.Katselaki-M.Nanou, Anthivola. Malvorlagen für sakrale Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, Pergamon-Museum, Exhibition Catalogue (German edition), Athen 2007,  αριθ. κατ. M-MS/S.4A, σελ.110.

2021-03-30T12:16:55+00:00

Εξαπτέρυγο.

Επιχρυσωμένος άργυρος. 19ος αι. Διάμετρος 38 εκ.. (αριθ.δωρεάς 130)
A.Katselaki-M.Nanou, Anthivola. Malvorlagen für sakrale Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, Pergamon-Museum, Exhibition Catalogue (German edition), Athen 2007, αριθ. κατ. M-MS/S.4Β, σελ.110

2021-03-30T12:17:14+00:00

Σταυρός λιτανείας.

Επιχρυσωμένος άργυρος. 19ος αι. 40 x 35 εκ. (αριθ.δωρεάς 131)
A.Katselaki-M.Nanou, Anthivola. Malvorlagen für sakrale Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, Pergamon-Museum, Exhibition Catalogue (German edition), Athens 2007, αριθ. κατ. M-MS/S.3, σελ.108.

2021-06-22T10:15:58+00:00

Βημόθυρο με παράσταση Ευαγγελισμού, προφήτες και αγίους.

Ξυλόγλυπτο - αυγοτέμπερα. Τέλη 18ου αι. 165 x 60 εκ. (αριθ. δωρεάς 132)
Tέμπλον. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης, 20ος και 21ος αιώνας, εκδ. Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Αθήνα 2017, σελ. 253 (Ανδρομάχη Κατσελάκη).

2021-03-19T14:23:13+00:00

Αρτοφόριο.

Ξυλόγλυπτο, τέλη 19ου αι. Διάμετρος 58 x 27 εκ. (αριθ.δωρεάς 134)

2021-06-11T14:26:33+00:00

Βημόθυρο με παράσταση Ευαγγελισμού.

Ξυλόγλυπτο - αυγοτέμπερα, 18ος αι. 108 x 70 εκ. (αριθ.δωρεάς 136)
Tέμπλον. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης, 20ος και 21ος αιώνας, εκδ. Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Αθήνα 2017, σελ. 256 (Ανδρομάχη Κατσελάκη)