Η Συλλογή Βελιμέζη σε αριθμούς

67.000 Μίλια

2.090 Με φορτηγό
190 Με πλοίο
64.700 Με αεροπλάνο
47 Απογειώσεις και προσγειώσεις

4.800 Ανθρωποώρες

για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των εικόνων κατά την διάρκεια εκθέσεων και εκδηλώσεων

374 Άτομα

που ταξίδεψαν με τις εικόνες:
Έφοροι – Συντηρητές – Μεταφορείς – Δημοσιογράφοι

Διεθνείς εκθέσεις της Συλλογής Βελιμέζη

22

Επισκέπτες

>700.000

57

Συνεντεύξεις τύπου

38

Συμμετοχές σε παράλληλες εκδηλώσεις

14

Ειδικές παρουσιάσεις των εικόνων

Δημοσιεύσεις σε Μ.Μ.E

247

Διαφημίσεις μεγαλύτερες από σχήμα Α5

164

Κείμενα μεγαλύτερα από 300 λέξεις

>180

Τηλεοπτικές & ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
Εκδόσεις για τη Συλλογή Βελιμέζη (σε σελίδες)

2940

Επιστημονικός  Κατάλογος σε 5 γλώσσες

3.588

Κατάλογοι εκθέσεων σε 13 γλώσσες

370

Συνοδευτικό έντυπο υλικό (σε σχήμα Α4)

63

Αφίσες εκθέσεων και εκδηλώσεων

56

Παρουσιάσεις ψηφιακών δίσκων για τη συντήρηση των εικόνων