Project Description

Ανθίβολα

Δείτε το βιβλίο

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΓΙΑ.

Σχέδιο έκτυπο. Κάρβουνο.
(Στο έκτυπο ανθίβολο ή σχέδιο η παράσταση απεικονίζεται ανεστραμμένη σε σχέση με το πρωτότυπο έργο.)
66 x 55,8 εκ.
Τέλη 18ου αι.
Χειροποίητο χαρτί

Το σχέδιο, στερεωμένο σε κανσόν και χαρτόνι, αποτελούν δύο τμήματα χειροποίητου χαρτιού. Η ζωγραφική επιφάνεια έχει πολλές οξειδώσεις και στίγματα κοκκινωπού χρώματος.

Εικονίζονται δύο άγιοι ολόσωμοι, αριστερά αγία με νεανικά χαρακτηριστικά που έχει το δεξιό χέρι σε δέηση, και δεξιά άγιος με ενδύματα πρεσβυτέρου ευλογεί και κρατεί σταχωμένο κώδικα1.

Ο ιερέας με τα τονισμένα ζυγωματικά και τη συμμετρική διάταξη της κόμης, παρουσιάζει συνάφεια με παραστάσεις του αγίου Χαράλαμπους, σε ηπειρώτικες τοιχογραφίες2 και βουλγαρικές χαλκογραφίες3. Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου Χαραλάμπη με κύρια χαρακτηριστικά την κοντή, λευκή κόμη και τη διχαλωτή γενειάδα4, επαναλαμβάνεται σταθερά έως το 17ο αιώνα5, και επιβιώνει σε όλο το 18ο αιώνα6, οπότε η λατρεία του γνωρίζει μεγάλη εξάπλωση ενώ είναι αρκετές και οι εικόνες με σκηνές του βίου του7. Το 17ο αιώνα στην Επτάνησο, όπου λατρεύεται ιδιαίτερα, εμφανίζεται η παραλλαγή8 του αγίου με φαλάκρα, τονισμένους κροτάφους και μυτερή γενειάδα. Η συνύπαρξη δύο τουλάχιστον εικονογραφικών τύπων κατά το 17ο και 18ο αιώνα προκάλεσε κάποια σύγχυση στην απόδοση του αγίου, με αποτέλεσμα να παράγονται έργα όπου συμφύρονται στοιχεία και των δύο9, όπως για παράδειγμα στο μικρογραφικού χαρακτήρα πορτραίτο του αγίου στο σύνθετο σχέδιο της Παναγίας βρεφοκρατούσας με αγίους στην ίδια συλλογή10. Σε τυποποιημένο, αντίθετα, χαρακτηριστικό, που φαίνεται να ταυτίζει τον πολύαθλο ιερέα, αναδεικνύεται η πλουμιστή τραχηλιά, λεπτομέρεια κοινή και στις δύο παραλλαγές. Το στοιχείο αυτό που στους μεταβυζαντινούς χρόνους αποδίδεται συχνά σχηματοποιημένο και ανόργανο σε σχέση με τα άλλα άμφια, όχι σπάνια παρερμηνεύεται, με αποτέλεσμα στο σχέδιό μας να αποδίδεται ως ρομβοειδές μοτίβο, όπως και σε χαλκογραφία του 178311.

Η εικονογραφική μελέτη των φυσιογνωμικών και ενδυματολογικών στοιχείων του αγίου Χαραλάμπη, μας επιτρέπει να ταυτίσουμε με ασφάλεια τον άγιο στο σχέδιο με τον προστάτη ιερέα κατά της πανώλης. Η διόρθωση στη γενειάδα του, όπου διακρίνεται ένα αρχικό σχέδιο με διχαλωτή απόληξη συνηγορεί στην παραπάνω άποψη.

Ο φυσιογνωμικός τύπος της αγίας με το στενό, ωοειδές πρόσωπο, τα μικρά μάτια στεφανωμένα από αχνογραμμένα φρύδια, το μικρό στόμα και τη μεγάλη μύτη, βρίσκει παράλληλα σε απεικονίσεις αγίων γυναικών, όπως η Παρασκευή12, η Βαρβάρα13 και η Κυριακή14. Ιδιαίτερη όμως συνάφεια διαπιστώνουμε με εικόνα των αγίων Παρασκευής και Κυριακής στον άγιο Δημήτριο στα Στεφανιανά Θεσσαλονίκης (τέλη 18ου αι.)15.

Οι καλοστημένες μορφές του σεβάσμιου ιεράρχη και της αγίας, με κομψές, ήρεμες κινήσεις, έχουν επίπεδη έκφραση στα πρόσωπα, λαϊκότροπη διάθεση και απλοϊκά εκφραστικά μέσα, στοιχεία που προσγράφουν το σχέδιο σε βορειοελλαδίτικο εργαστήριο του τέλους του 18ου αιώνα.

Α. Κατσελάκη

1 Κατσελάκη – Νάνου 2009, σ. 148-159 (Α. Κατσελάκη).
2 Κωνστάντιος 2001, πίν. 138α, 143α, αντίστοιχα.
3 Παπαστράτου 1990 Ι, αριθ. 320, 321.
4 Μπαλτογιάννη 1986, σ. 46.
5 Μπαλτογιάννη 1986, αριθ. 46, 47.
6 Μπαλτογιάννη 1986, αριθ. 128, 178, 221, 284. Χατζηδάκης 1985, αριθ. 163, πίν. 74, εικ. 163. Καρακατσάνη 1980, αριθ. 103, 104, 164, 165. Galerie Nikolenko 1975, αριθ. 10.
7 Κατσελάκη 2009, σ. 21.
8 Ν. Χατζηδάκη 2001, αριθ. 23.
9 Βασιλάκη 1985-86, σ. 247, εικ. 2. Παπαστράτου 1990 Ι, αριθ. 322, 323, 324, 325, 326, 354. Galerie Nikolenko 1975, αριθ. 22, 27, 31. Chatzidakis 1997, αριθ. 51.
10 Κατσελάκη – Νάνου 2009, σ. 262-285 (Μ. Νάνου), εικ. 11.11.
11 Παπαστράτου 1990 Ι, αριθ. 319.
12 Εικόνες Ρουμανίας 1993, αριθ. 49. Ν. Χατζηδάκη 2001, εικ. 153. Ρηγόπουλος 2006, Β΄, αριθ. 5. 10, σ. 304, εικ. 196. Τσιγάρας 2005, εικ. 46, 48.
13 Ρηγόπουλος 2006, Β΄, αριθ. 5. 5, σ. 286-289, εικ. 186.
14 Κατάλογοι εικόνων 2006, σ. 88, εικ. 541.
15 Αυτ. σ. 41, εικ. 44.

Ο Άγιος Χαράλαμπος και αδιάγνωστη αγία.

Σχέδιο έκτυπο, κάρβουνο, χειροποίητο χαρτί. Τέλη 18ου αι.

66 x 55,8 εκ.

(αριθ. δωρεάς 72)

Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009,
αριθ. κατ. 11, σελ.148.