Τα Ταξίδια των Εικόνων

Από πολύ νωρίς, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, προγραμματίστηκε και οργανώθηκε ο «Περίπλους των εικόνων», δηλαδή η περιοδεία της έκθεσης των εικόνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μεγάλα μουσεία και ιδρύματα, είτε μετά από πρόσκληση είτε ως ανταλλαγή με άλλες εκθέσεις είτε στο πλαίσιο διεθνών εκδηλώσεων είτε ακόμη και ως εκθέσεις με την ευκαιρία επίσημων επισκέψεων των εκάστοτε Προέδρων της Ελληνικής ∆ημοκρατίας σε άλλες χώρες, πάντοτε υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, της Προεδρίας της Ελληνικής ∆ημοκρατίας, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί είκοσι δύο διεθνείς εκθέσεις με έργα της Συλλογής και δεκάδες ειδικές παρουσιάσεις του CD-ROM, καθώς και τέσσερις συμμετοχές με αντιπροσωπευτικά έργα της σε άλλες εκθέσεις με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. Το ενημερωτικό «υλικό» που συνοδεύει τα Ταξίδια των Eικόνων έχει εκδοθεί σε δώδεκα διαφορετικές γλώσσες. Παράλληλα πραγματοποιούνταν συντηρήσεις των εικόνων και προετοιμασία τους για τις επόμενες εκθέσεις, καθώς και ανατυπώσεις των ήδη εξαντλημένων εκδόσεων.
Επιπλέον καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τον εμπλουτισμό της Συλλογής με νέα αποκτήματα από αγορές και δωρεές. Πρώτο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία ενός νέου συνόλου έργων που προσετέθη στη Συλλογή Βελιμέζη, τα ανθίβολα και σχέδια εργασίας αγιογράφων από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.