Η Συλλογή

2024-06-24T12:04:06+00:00

Η προσκύνηση των Μάγων.

Τέχνη Άγγελου Πιτζαμάνου
Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Τέλη 15ου αι. - αρχές 16ου αι. Πλαίσιο: 62,5 x 50,2 x 1,5 εκ., Εικόνα: 39 x 32 x 1,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 10).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 15, σελ. 166.
2024-06-24T12:09:52+00:00

Το Πάθος του Χριστού – Πιετά με Αγγέλους.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco)
Aυγοτέμπερα σε ξύλο. Κρήτη, 1566, Πλαίσιο: 68,7 x 45, Εικόνα: 33,5 x 26,5 x 2,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 12).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 17, σελ. 184.
2024-06-24T12:13:52+00:00

Κεφαλή της Παναγίας.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. π. 1600 45 x 34,7 x 1,7 εκ. (αριθ. δωρεάς 14).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 19, σελ. 234.
2024-06-24T12:17:18+00:00

Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. π. 1600. 28,8 x 23 x 1,7 εκ. (αριθ. δωρεάς 15).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 20, σελ. 236.
2024-06-24T12:18:53+00:00

Κεφαλή του Χριστού.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. π. 1600. 14,5 x 11,5 x 1 εκ. (αριθ. δωρεάς 16).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 21, σελ. 240.
2024-06-24T12:20:27+00:00

Ο Άγιος Προκόπιος.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Αρχές 17ου αι. 55,5 x 37 x 2,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 17).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 25, σελ. 254.
2021-03-30T08:01:11+00:00

Ο Άγιος Νικόλαος.

Aνθίβολο έκτυπο, υδατοχρώματα: βαθυγάλανο, ερυθρό, κίτρινο, καστανό, λαδοκάστανο, βιομηχανικό χαρτί. Αρχές 19ου αι. 115 x 76 εκ. (αριθ. δωρεάς 81)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 12, σελ. 160.

2021-03-30T08:02:34+00:00

Ο Άγιος Δημήτριος.

Aνθίβολο έκτυπο, κάρβουνο και υδατοχρώματα: μαύρο, πορτοκαλέρυθρο, καστανό, λαδοκάστανο, βιομηχανικό χαρτί, οδηγίες χρωμάτων με μπλε σινική. Αρχές 19ου αι. 92 x 57,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 82)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 16, σελ. 210.

2021-03-30T08:03:29+00:00

Η Παναγία Οδηγήτρια.

Σχέδιο έκτυπο, μελάνι ερυθρό και μελανό, βιομηχανικό χαρτί. Αρχές 19ου αι. 58,5 x 38,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 83)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 20, σελ. 254.

2021-03-30T08:04:29+00:00

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Σχέδιο (αμφίγραπτο;), μελάνι και υδατοχρώματα (καστανό, σκούρο καστανό, καστανέρυθρο, μαύρο μελάνι), βιομηχανικό χαρτί. 19ος αι. 96,5 x 69 εκ. (αριθ. δωρεάς 84)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 15, σελ. 196.

2021-03-30T08:05:33+00:00

Τμήμα αδιάγνωστης μορφής.

Aνθίβολο έκτυπο, βιομηχανικό χαρτί. 19ος αι. 60 x 82 εκ. (αριθ. δωρεάς 85)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 14, σελ. 184.

2021-03-30T08:06:45+00:00

Ο Χριστός Παντοκράτωρ.

Aνθίβολο έκτυπο, βιομηχανικό χαρτί. 19ος αι. 109,7 x 74,8 εκ. (αριθ. δωρεάς 86)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 7, σελ. 112.

2021-03-30T08:07:45+00:00

Αμφίγραπτο σχέδιο, α. Οι Ιεράρχες Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, β. Ιεράρχης και αδιάγνωστη μορφή.

19ος αι., σχέδιο, υδατόχρωμα: διαβαθμίσεις του γκρίζου, χειροποίητο χαρτί, υδατόσημο και countermark. 44,5 x 32 εκ. (αριθ. δωρεάς 87)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 10, σελ. 142.

2021-03-30T08:08:50+00:00

Ιεράρχης (Γρηγόριος ο Θεολόγος ;).

Σχέδιο έκτυπο, βιομηχανικό χαρτί. 19ος αι. 119 x 78 εκ. (αριθ. δωρεάς 88)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 8, σελ. 126.

2021-03-30T08:13:44+00:00

Τμήμα αδιάγνωστης παράστασης.

Σχέδιο, κάρβουνο, βιομηχανικό χαρτί. 19ος αι. 41 x 63 εκ. (αριθ. δωρεάς 89)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 13, σελ. 176.