Project Description

Ανθίβολα

Δείτε το βιβλίο

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ.

Ανθίβολο έκτυπο. Πιθανές συμπληρώσεις με κάρβουνο.
(Στο έκτυπο ανθίβολο η παράσταση απεικονίζεται ανεστραμμένη σε σχέση με το πρωτότυπο έργο.)
86 x 51,5 εκ.
Τέλη 18ου αι. – αρχές 19ου αι.
Χειροποίητο χαρτί
Yδατόσημο

Το ανθίβολο συνθέτουν έξι ανισομεγέθη φύλλα χειροποίητου χαρτιού επικολλημένα σε ριζόχαρτο και σε χαρτόνι. Εντοπίζονται φθορές περιμετρικά και στο εσωτερικό οπές, κηλίδες από χρώμα και λιπαροί λεκέδες.

Ο Χριστός παριστάνεται μετωπικός μέχρι την οσφύ, με ελαφρά στροφή της κεφαλής προς τα δεξιά και το βλέμμα στραμμένο στο θεατή. Ευλογεί με το δεξί χέρι υψωμένο στο στήθος, ενώ με το αριστερό κρατεί ανοιχτό άγραφο ευαγγέλιο με διαγράμμιση. Φορεί χιτώνα με «σημείο» και ιμάτιο με πυκνή γραμμική πτύχωση και αδρές αναδιπλώσεις. Το θέμα και οι διαστάσεις του ανθιβόλου πείθουν για την προέλευση ή τη χρήση του σε δεσποτικές εικόνες τέμπλων.

Ο εικονογραφικός τύπος του Παντοκράτορος του σχεδίου μας εμφανίζεται κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους1 και παραμένει σταθερά σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της υστεροβυζαντινής περιόδου2. Κύρια χαρακτηριστικά του τύπου αυτού είναι το απελευθερωμένο από το ιμάτιο δεξί χέρι του Χριστού, ο τρόπος ευλογίας με την παλάμη προς τα έξω και το ανοιχτό ευαγγέλιο που ο Χριστός κρατεί από το κάτω μέρος. Από το 16ο αιώνα και εξής ο ίδιος εικονογραφικός τύπος απαντά σε εικόνες ονομαστών Κρητικών ζωγράφων, όπως ο Θεοφάνης3 και ο Μιχαήλ Δαμασκηνός4, παράλληλα υιοθετείται και από τον Φράγκο Κατελάνο5, κύριο εκπρόσωπο της σχολής της βορειοδυτικής Ελλάδος, ενώ επιβιώνει μέχρι και το 18ο -19ο αιώνα σε εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά6, του Ανδρέα Καραντινού7 και του Γεράσιμου Κόκκινου8. Τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Χριστού παραπέμπουν σε δύο ανθίβολα της Συλλογής Γιαννούλη, σήμερα στη Νομαρχία Ιωαννίνων, τα οποία συνδέονται με την τέχνη των ζωγράφων από το Καπέσοβο9. Στους ίδιους ζωγράφους οδηγούν και άλλες πανομοιότυπες με το σχέδιο παραστάσεις, όπως δύο τοιχογραφίες του Παντοκράτορος, η μία στον Άγιο Γεώργιο Νεγάδων (1795)10 και η άλλη στη Μονή του Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα Ζαγορίου (1800)11, καθώς και η δεσποτική εικόνα με το ίδιο θέμα στον Άγιο Χαράλαμπο Βρυσοχωρίου (1813) 12.

Τα παραπάνω υποδεικνύουν την προέλευση του σχεδίου από καπεσοβίτικο εργαστήριο και επιτρέπουν τη χρονολόγησή του στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα.

Μ. Νάνου

1 Εικόνες Κύπρου 1976, αριθ. 5 και αριθ. 14. Βοκοτόπουλος 1990, αριθ. 19. Chatzidakis 1995, σ. 489-493, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον 2002, αριθ. 53 (Ν. Χατζηδάκη).
2 Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον 2002, αριθ. 55 (Ν. Χατζηδάκη), αριθ. 57 (Π. Λ. Βοκοτόπουλος). MatakievaLilkova 1994, αριθ. 7Α.
3 Chatzidakis 1969 -1970, εικ. 45. Θησαυροί Αγίου Όρους 1997, αριθ. 2.41 (Ε. Ν. Τσιγαρίδας).
4 Βοκοτόπουλος 1990, αριθ. 19, εικ. 21, 109, 341Δ.
5 Τούρτα 2002, σ. 287-291, εικ. 1.
6 Βασιλάκη 1998, εικ. 82. Kakavas 2008, σ. 205-210, εικ. 154, 155, 156.
7 Νέα Αποκτήματα 1997, αριθ. 33 (Χ. Μπαλτογιάννη).
8 Χατζηδάκης-Δρακοπούλου 1997, σελ. 98-99, εικ. 49.
9 Εκ Χιονιάδων 2004, αριθ. 59α (Μ. Νάνου), αριθ. 60 (Μ. Νάνου).
10 Κατσελάκη, Νάνου 2009, αριθ. 6 (Μ. Νάνου), εικ. 6.14.
11 Καμαρούλιας 1996, τόμ. Α΄, σ. 542, εικ. 699.
12 Κατσελάκη, Νάνου 2009, αριθ. 6, εικ. 6.15. Anthivola the Holy Cartoons from Chioniades 2011, σ. 11, εικ. 1, αριθ. 1, σ. 26-27 (Μ. Nanou). Η εικόνα προέρχεται από το τέμπλο του παρεκκλησίου του ναού, αφιερωμένο στον Άγιο Μηνά. Ευχαριστώ θερμά την κα Μ. Τσούπη, η οποία έθεσε υπόψη μου φωτογραφίες του αρχείου της, όπου και εντοπίσαμε την εικόνα του Βρυσοχωρίου.

Ο Χριστός Παντοκράτωρ.

Aνθίβολο έκτυπο, πιθανές συμπληρώσεις με κάρβουνο, χειροποίητο χαρτί. Τέλη 18ου αρχές 19ου αι.

86 x 51,5 εκ.

(αριθ. δωρεάς 74)

Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009,
αριθ. κατ. 6, σελ.100.