Η Συλλογή

2021-03-29T07:23:34+00:00

Ο Άγιος Δημήτριος Έφιππος.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Μέσα 17ου αι. 50 x 34,5 x 2 εκ. (αριθ. δωρεάς 22).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 27, σελ. 260.
2021-03-29T07:24:47+00:00

Ο Άγιος Πέτρος.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Μέσα 17ου αι. 49 x 34 x 1,8 εκ. (αριθ. δωρεάς 23).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 28, σελ. 266.
2021-07-07T10:47:56+00:00

Η Αγία Αικατερίνη.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. 17ος αι. 89,5 x 70,5 x 4 εκ. (αριθ. δωρεάς 24)
Έκθεση SYNAXIS, Μόσχα 2010, αριθ. κατ. 26.
2021-07-07T10:53:40+00:00

Ο Άγιος Νικόλαος.

Aυγοτέμπερα σε ξύλο. 17ος αι. 102,5 x 29,0 x 2,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 25)
Έκθεση SΥNAXIS, Μόσχα 2010, αριθ. κατ. 31.
2021-07-07T10:59:46+00:00

Απόστολος ένθρονος.

Ιωάννης Τζεν.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο. 17ος αι. 46,5 x 35,2 x 5,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 27)
Έκθεση SYNAXIS, Μόσχα 2010, αριθ. κατ. 33.
2021-03-30T08:11:39+00:00

Παναγία “Ρόδον το Αμάραντον” (;) και Άγιοι.

Σχέδιο, κάρβουνο, χειροποίητο χαρτί, υδατόσημο (λέων σε κατατομή με την κεφαλή γυρισμένη κατενώπιον. 1ο ήμισυ 19ου αι., 60 x 41εκ. (αριθ. δωρεάς 90)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 21, σελ. 262.

2021-03-30T08:12:42+00:00

Ο Άγιος Μηνάς.

Σχέδιο, μολύβι με καστανόμαυρο υδατόχρωμα, χειροποίητο χαρτί. 1ο ήμισυ 19ου αι. 90,5 x 64 εκ. (αριθ. δωρεάς 91 - Α.Κατσελάκη-Μ.Νάνου, αριθ. κατ. 17, σελίδα 228)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 17, σελ. 228.

2021-03-30T08:16:30+00:00

Αποκάλυψη (Κεφ.9.1-11).

Σχέδιο, μολύβι, χειροποίητο χαρτί, υδατόσημο (ημισέληνος με ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε κατατομή). 1ο ήμισυ 19ου αι. 46,7 x 28,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 92)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 24, σελ. 308.

2021-03-30T08:17:45+00:00

Ιεράρχης (Μέγας Αθανάσιος ; ) (αμφίγραπτο ;).

Kάρβουνο σε βιομηχανικό χαρτί. 2ο ήμισυ 19ου αι. 99 x 28,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 93)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 9, σελ. 134.

2021-03-30T08:18:52+00:00

Ο Χριστός Παντοκράτωρ.

Σχέδιο έκτυπο, κάρβουνο, μολύβι, βιομηχανικό χαρτί. 2ο ήμισυ 19ου αι. 37,4 x 26,7 εκ. (αριθ. δωρεάς 94)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 4, σελ. 90.

2021-03-30T08:15:04+00:00

Ο Χριστός Παντοκράτωρ.

Ανθίβολο έκτυπο, κάρβουνο και σινική μελάνη, βιομηχανικό χαρτί. Τέλη 19ου αι. 110 x 68 εκ. (αριθ. δωρεάς 95)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. 5, σελ. 90.

2021-03-30T08:19:55+00:00

Ο Χριστός Παντοκράτωρ.

Ανθίβολο. 19ος αι. 57,0 x 60,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 96)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 25, σελ. 350.

2021-03-30T08:20:49+00:00

Κεφαλή Χριστού – Μεγάλου Αρχιερέως.

Aνθίβολο. 19ος αι. 27,5 x 17,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 97)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 26, σελ. 360.

2021-03-30T08:21:47+00:00

Kεφαλή Χριστού.

Aνθίβολο, 19ος αι. 38,0 x 34,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 98)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 27, σελ. 360.