Η Συλλογή

2021-07-06T14:46:18+00:00

Η Πιετά.

Εμμανουήλ Τζάνες.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο. 1657. 53,7 x 46,7 x 2,3 εκ. (αριθ. δωρεάς 33).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 29, σελ. 270.
2021-07-06T14:46:34+00:00

Ο Άγιος Νικόλαος.

Εμμανουήλ Τζάνες.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο. 1683. 90 x 37 x 1,8 εκ. (αριθ. δωρεάς 34).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 30, σελ. 276.
2021-03-29T07:29:53+00:00

Η Μεταμόρφωση.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. 2ο ήμισυ 17ου αι. 44,5 x 34,4 x 2 εκ. (αριθ. δωρεάς 35).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 34, σελ. 294.
2021-03-29T07:30:59+00:00

Η Κοίμηση της Παναγίας.

Αυγοτέμπερα σε ξύλο. 2ο ήμισυ 17ου αι. 57,5 x 39,2 x 2 εκ. (αριθ. δωρεάς 36).
Νανώ Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, αριθ. κατ. 36, σελ. 306.
2021-03-30T08:23:09+00:00

Κεφαλή Χριστού.

Aνθίβολο. 19ος αι., 29,0 x 20,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 99)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 28, σελ. 360.

2021-03-30T08:24:21+00:00

Επιτάφιος Θρήνος.

Ανθίβολο. 19ος αι. 58,0 x 95,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 100)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 29, σελ. 360.

2021-03-30T08:25:42+00:00

Η Άκρα Ταπείνωση.

Aνθίβολο, 19ος αι. 19,0 x 30,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 101)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 30, σελ. 360.

2021-03-30T08:27:06+00:00

Επιτάφιος Θρήνος – Eνταφιασμός.

Aνθίβολο, 19ος αι. 63,0 x 56,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 102)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 31, σελ. 360.

2021-03-30T08:30:29+00:00

Ο Χριστός Παντοκράτωρ με αγγέλους (; )(τμήμα).

Aνθίβολο, 19ος αι. 23,0 x 23,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 103)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 32, σελ. 360.

2021-03-30T08:31:36+00:00

Ένθρονη μορφή (Χριστός ή Παναγία) με αγίους (τμήμα).

Aνθίβολο, 19ος αι. 43,0 x 13,5 εκ. (αριθ. δωρεάς 104)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 33, σελ. 360.

2021-03-30T08:48:09+00:00

Η Παναγία Βρεφοκρατούσα.

Aνθίβολο, 19ος αι. 98,0 x 83,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 105)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 34, σελ. 360.

2021-03-30T08:49:22+00:00

Η Παναγία Βρεφοκρατούσα.

Ανθίβολο, 19ος αι. 73,0 x 69,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 106 - Α.Κατσελάκη-Μ.Νάνου, αριθ. κατ. ΜΜ 35, σελίδα 360)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 35, σελ.360.

2021-03-30T08:50:24+00:00

Η Παναγία Βρεφοκρατούσα.

Aνθίβολο, 19ος αι. 58,5 x 40,0 εκ. (αριθ. δωρεάς 107)
Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009, αριθ. κατ. ΜΜ 36, σελ. 360.