Βημόθυρο με παράσταση Ευαγγελισμού.2021-06-11T14:26:33+00:00
Πολυκάνδηλο.2021-03-19T14:22:54+00:00
Αρτοφόριο.2021-03-19T14:23:13+00:00
Θωράκια (τρία τμήματα τέμπλου).2021-03-19T14:23:25+00:00
Βημόθυρο με παράσταση Ευαγγελισμού, προφήτες και αγίους.2021-06-22T10:15:58+00:00
Σταυρός λιτανείας.2021-03-30T12:17:14+00:00
Εξαπτέρυγο.2021-03-30T12:16:55+00:00
Εξαπτέρυγο.2021-03-30T12:15:55+00:00
Aργυρή επένδυση εικόνας με παράσταση της Ζωοδόχου Πηγής.2021-07-06T12:38:58+00:00
Go to Top