Project Description

Ανθίβολα

Δείτε το βιβλίο

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.

Σχέδιο (αμφίγραπτο ;). Mελάνι και υδατοχρώματα
(καστανό, σκούρο καστανό, καστανέρυθρο, μαύρο μελάνι)
96,5 x 69 εκ.
19ος αι.
Βιομηχανικό χαρτί

Το σχέδιο σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, συνθέτουν εννέα κολλημένα φύλλα βιομηχανικού χαρτιού. Φθορές (τσακίσματα, κυματισμοί, σχισίματα, οπές) εντοπίζονται στο εσωτερικό του σχεδίου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, σε αυστηρά μετωπική στάση, συγκρατεί με το δεξί χέρι υψωμένο σε δέηση ανεπτυγμένο ενεπίγραφο ειλητάριο1 και με το αριστερό σταυροφόρο ράβδο. Ημίγυμνος, με οστεώδες κορμί και ατημέλητη κόμη είναι ο κατ’ εξοχήν ασκητής της ερήμου. Υδατοχρώματα σε τόνους του καστανού ζωντανεύουν την παράσταση, ενώ η αναγραφή συντμήσεων των χρωμάτων αφενός διευκολύνει το ζωγράφο στα επόμενα στάδια της εργασίας του και αφετέρου επιβεβαιώνει το ρόλο και τη χρήση του σχεδίου ως υποδείγματος προς αντιγραφή.

Η απόδοση του Προδρόμου με τη μηλωτή να αφήνει ακάλυπτη τη δεξιά πλευρά του κορμού του απαντά σε παλαιολόγειες εικόνες και τοιχογραφίες2 και σε ποικιλία παραλλαγών3. Κατά το 15ο-16ο αιώνα ο τύπος αυτός υιοθετείται από την ιταλική τέχνη4, ενώ παράλληλα εμφανίζεται και σε ιταλοκρητικά έργα της ίδιας περιόδου5. Στα όψιμα μεταβυζαντινά χρόνια απαντά σπανιότερα, ως αντιδάνειο από τη δυτική ζωγραφική, καθώς την περίοδο αυτή στην κρητική ζωγραφική επικρατούν παραλλαγές της φτερωτής του απεικόνισης6. Ανάλογες παραστάσεις με αυτήν του σχεδίου γνωρίζουν ωστόσο ευρεία διάδοση στη Ρωσία κατά το 16ο αιώνα7, ενώ απαντούν σποραδικά στον ελλαδικό χώρο, με πλησιέστερο στο σχέδιό μας γνωστό παράδειγμα την εικόνα της Συλλογής Αβέρωφ (17ου αι.), η οποία βάσιμα αποδίδεται στον Εμμανουήλ Τζάνε8.

Παρόμοιες με το σχέδιο απεικονίσεις του Προδρόμου εντοπίζονται σε δεσποτικές εικόνες τριών ηπειρωτικών μνημείων, του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων (19ος αι.)9, του καθολικού της Μονής του Αγίου Νικολάου Φραγγάδων (1863)10 και του Αγίου Γεωργίου Νεγάδων11. Με την τελευταία το σχέδιό μας ταυτίζεται όχι μόνο στη γενική απόδοση της μορφής, αλλά και στις λεπτομέρειες και τα εκφραστικά μέσα. Η έκδηλη φυσιοκρατική αντίληψη στα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά του ερημίτη αγίου και η μέριμνα για πλαστική απόδοση των όγκων του σώματός του, προσγράφουν την εικόνα των Νεγάδων στις νεορωσικές τάσεις της θρησκευτικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα. Η στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική συνάφεια του σχεδίου μας με την εικόνα των Νεγάδων επιτρέπει τη χρονολόγηση του ανθιβόλου στο 19ο αιώνα.

Μ. Νάνου

1 [ΜΕ]ΤΑ[ΝΟΕΙ] / ΤΕ [ΗΓ] / ΓΙΚΕ ΓΑΡ / Η ΒΑΣΙΛΕΙ / Α ΤΩΝ / ΟΥΡΑΝΩΝ (Ματθ. 3:2 ,4:17). Ερμηνεία 1909, σ. 217.
2 Βοκοτόπουλος 1990, αριθ. 1, με βιβλιογραφία και πολλά παραδείγματα. Θησαυροί Αγίου Όρους 1997, αριθ. 2.19 (Ε.Ν. Τσιγαρίδας). Ο τύπος του ημίγυμνου Προδρόμου εμφανίζεται ήδη τον 11ο αιώνα σε μικρογραφίες χειρογράφων, βλ. Κατσιώτη 1998, εικ. 39, 40, 42, 45-47, 50-51, 55-62.
3 Πρβλ. Tσιτουρίδου 1986, σ. 80-81, πίν. 16, 134.
4 Βλέπε πρόχειρα Κατσελάκη 2003, εικ. 9, υποσ. 27-28. Gemäldegalerie Berlin 1999, αριθ. 852, 2181, 2298. Ζουμπουλάκης 1992, παράρτημα εικόνων.
5 Ν. Χατζηδάκη 1993, αριθ. 28, 32. Κατσελάκη 2003, σ. 283-285, εικ. 1, 4.
6 LafontaineDosogne 1978, σ. 121-144. Ζουμπουλάκης 1992, σ. 16 κ.ε.ξ. Μητσάνη 1996, αριθ. 12. Μητσάνη 1999, αριθ. 65.
7 Κάλλος της Μορφής 1995, αριθ. 34 (Ν. Μάρκινα).
8 Βασιλάκη 2000α, σ. 110, εικ. 180. Κατσελάκη, Νάνου 2009, εικ. 15.7. Βασιλάκη 2012, αριθ. 6, σ. 30, 138-139.
9 Κατσελάκη, Νάνου 2009, εικ. 15.9.
10 Τσέφος 2001, πίν. 18.
11 Κατσελάκη, Νάνου 2009, αριθ. 15, σ. 201, εικ. 15.8 (Μ. Νάνου).

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Σχέδιο (αμφίγραπτο;), μελάνι και υδατοχρώματα (καστανό, σκούρο καστανό, καστανέρυθρο, μαύρο μελάνι), βιομηχανικό χαρτί. 19ος αι.

96,5 x 69 εκ.

(αριθ. δωρεάς 84)

Ανδρομάχη Κατσελάκη-Μαρία Νάνου, Ανθίβολα από τους Χιονιάδες, Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη, εκδ. Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (πρώην ΜΕΛΤ), Αθήνα 2009,
αριθ. κατ. 15, σελ. 196.